Deze website is niet geoptimaliseert voor Internet Explorer 6 of lager. De website zal dan ook niet correct werken. Update je browser aub!
Maak je eigen artikel!
Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Over KIDS4media
Een online leeromgeving met nieuws van kinderen en kinderpersbureaus.
Stichting GO4media
presenteert KIDS4media.

Waarom KIDS4media?
Media-educatie wordt ingezet als middel om kinderen beter voor zichzelf te laten opkomen (empowerment) en zelf zaken gedaan te krijgen. Door een eigen podium te creŽren in de vorm van de online omgeving, laten kinderen hun stem horen, leren ze van elkaar en laten ze klasgenoten of ouders zien waar ze mee bezig zijn. Bovendien stimuleert KIDS4media talentontwikkeling,taalgevoel en(media)wijsheid.

Kinderpersbureau
Een kinderpersbureau bestaat uit kinderen die in teamverband verslag doen van wijk- of organisatie- gebonden onderwerpen. Stichting GO4media ontwikkelt lesmethodes hiervoor.

Kinderpersbureau binnen het leerlingoverleg
Al een aantal jaren bestaan in de wijken Ondiep, Zuilen, Hoograven en West leerlingenoverleggen. Onderwijsbureau Eduniek stuurt deze overleggen in Utrecht aan. Twee leerlingen uit de basisscholen in de wijk nemen deel aan dit overleg.
Hierin wordt gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
Het leerlingenoverleg in de wijk krijgt met de inzet van een kinderpersbureau van GO4media een nog actiever karakter. Verder worden deze leerlingen "Mediawijs".
Zij leren actief om te gaan met moderne media: foto, video, internet. Het geheel past uitstekend binnen de wet op "actief burgerschap en sociale integratie".
Deze kinderpersbureaus worden mogelijk gemaakt door DMO
KIDS4media is een initiatief van GO4media